Úvodem:

Vážená paní, vážený pane,

jste-li Vy, resp. vaše škola v situaci, kdy se domníváte, že by Vám mohla pomoci podpora našeho Mobilního centra pro podporu inkluze (MCPI), prosíme Vás o vyplnění níže uvedeného krátkého dotazníku mapujícího aktuální potřeby vaší školy.

Bude tak pro nás snadnější pochopit, v jaké oblasti Vám můžeme být nápomocni, co je pro Vás aktuálně prioritou a na čem můžeme popř. spolupracovat průběžně. Zároveň nám to umožní pro podporu „mobilizovat“ odborníky našeho týmu Vaší situaci a potřebám na míru. Jsme si samozřejmě vědomi, že je možné, že další okruhy naší příp. spolupráce mohou vyvstávat v průběhu času, čímž se může také „na míru“ měnit náš tým poskytující podporu vaší škole.

Budeme Vás následně kontaktovat. Pokusíme se Vám vyjít vstříc a udělat, co je v našich silách.

Upozornění:
Je nám to líto, ale tuto podporu, bohužel, z důvodu možného dvojího financování dotačně podporovaných aktivit, nemůžeme nabídnout školám zřizovaným městským obvodem Ostrava-Poruba, neboť jsou v podobné oblasti podporovány svým zřizovatelem.  Ze stejného důvodu tak tuto podporu nemůžeme nabídnout ostravským školám dotačně podporovaným v rámci projektu "Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III". Děkujeme za pochopení. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat (kontaktním formulářem v sekci Kontakt nebo přímo mailem na adrese   ).

 

Návod k vyplnění dotazníku:

Označte (zatrhněte) oblasti, ve kterých byste chtěli využít krátkodobé spolupráce s MCPI, a u těchto vybraných oblastí, prosím, následně specifikujte naléhavost, s jakou potřebujete danou problematiku řešit. (Navíc, v případě volby oblasti 6 (žáci se SVP), ještě budete před specifikací naléhavosti dotázáni na konkrétní specifikaci žáků se SVP.)

Na závěr, prosím, vyplňte identifikační údaje školského zařízení (Název školy, adresa školy, IČO) a kontaktní osobu za školu a e-mailovou adresu.

Vyplněný formulář nakonec odešlete tlačítkem "Odeslat" na konci formuláře. Pokud nevyplníte některou z položek dotazníku, které jsou označeny červenou hvězdičkou *, budou tyto položky po stlačení tlačítka „Odeslat“ označeny výzvou, abyste je vyplnili. Po vyplnění všech položek označených jako povinné, bude již možné dotazník tlačítkem "Odeslat" skutečně odeslat.

Příklad vyplnění položky:

Například, pokud Vaše škola potřebuje krátkodobou spolupráci v oblasti kariérového poradenství (oblast 4) s vysokou naléhavostí, nejdříve zatrhnete políčko pod popisem této oblasti (1) a následně vyberete políčko před níže se zobrazivší možností „4 – vysoká“ (2) viz. obrázek níže.

 

 


Dotazník pro krátkodobou spolupráci s MCPI

 

Oblast 1: Žáci nadaní (identifikace nadání, práce se žáky nadanými, konkrétní postupy).
Pokud potřebujete řešit tuto problematiku, zatrhněte políčko níže.


Oblast 2: Žáci v obtížných životních situacích, s psych. obtížemi, problémy ve vývoji či vzdělávání apod.
Pokud potřebujete řešit tuto oblast, zatrhněte políčko níže.


Oblast 3: Žáci se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti, ohrožení předčasnými odchody ze vzdělávání.
Pokud potřebujete řešit tuto oblast, zatrhněte políčko níže.


Oblast 4: Kariérové poradenství, volba vhodného oboru atd.
Pokud potřebujete řešit tuto oblast, zatrhněte políčko níže.


Oblast 5: Práce se třídou (vztahy, třídní klima, výcvikové či podpůrné programy, programy osobnostního rozvoje apod.)
Pokud potřebujete řešit tuto oblast, zatrhněte políčko níže.


Oblast 6: Žáci se SVP (poruchy učení, chování, PAS, smyslové vady, sociokulturní znevýhodnění atd.) - prosím specifikujte
Pokud potřebujete řešit tuto oblast, zatrhněte políčko níže.


Oblast 7: Spolupráce s rodinami, institucemi, kurátory, neziskovkami („parketa“ pro sociálního pedagoga)
Pokud potřebujete řešit tuto oblast, zatrhněte políčko níže.


Oblast 8: Nastavení spolupráce učitele s asistentem pedagoga a podpory konkrétního žáka
Pokud potřebujete řešit tuto oblast, zatrhněte políčko níže.


Oblast 9: Diferencovaná výuka (jak pracovat se třídou, s konkrétními žáky se SVP či nadáním ve třídě)
Pokud potřebujete řešit tuto oblast, zatrhněte políčko níže.


Oblast 10: Nastavení externí multidisciplinární spolupráce pro podporu vzdělávání žáka (např. žák s psychiatrickou diagnózou či jiným zdravotním znevýhodněním - zapojení psychiatra či jiného odborného lékaře, soc. služeb a dalších subjektů - pokud je žák využívá - do procesu podpory žáka, př. tvorba IVP apod.)
Pokud potřebujete řešit tuto oblast, zatrhněte políčko níže.


Pokud byste potřebovali podporu v oblasti, která není zahrnuta v dotazníku (oblasti 1-10), prosím, popište ji konkrétněji v textovém poli níže
pokud nepotřebujete podporu v jiné oblasti, než jsou oblasti výše uvedené, ponechte pole prázdné, nebo jej můžete využít k připomínkám či podnětům pro činnost našeho MCPI


Údaje o škole / školském zařízení za kterou byl tento dotazník vyplňován

Níže, prosím, vyplňte údaje o školském zařízení za níž byl tento dotazník vyplňovám

Pokud si budete přát, aby Vám opis vyplněného dotazníku byl zaslán maillem, vyplňte také e-mailovou adresu

Pokud vyplníte e-mailovou adresu, bude na tuto adresu zaslán zjednodušený opis tohoto vyplněného dotazníku.


Prosím, opište, znaky níže zobrazené v poli captcha, slouží nám to pro ochranu proti spamovacím robotům. Děkujeme.

  Obnovit CAPTCHA  
 

Tlačítkem "Odeslat" odešlete formulář, pokud jste nevyplnili některou z položek dotazníku, které jsou označeny červenou hvězdičkou *, budou tyto položky označeny výzvou, abyste je vyplnili. Po vyplnění všech položek označených jako povinné, bude již možné dotazník tlačítkem "Odeslat" skutečně odeslat.

Joomla templates by a4joomla